ZAŁĄCZNIK NR. 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCY ORAZ GOŚCI